Triển khai chương trình siêu khuyến mại “Khởi động cùng Topal”

Kính gửiQuý Nhà Phân Phối & Quý Đại Lý

Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor xin trân trọng cảm ơn Quý Nhà Phân Phối & Quý Đại Lý đã luôn đồng hành và ủng hộ thương hiệu Nhôm Topal trong suốt thời gian qua.

Để hỗ trợ Quý Nhà Phân Phối & Quý Đại Lý mở rộng thị trường sản phẩm Nhôm Topal, Tập Đoàn Austdoor triển khai chương trình siêu khuyến mại với chủ đề ‘’ Khởi động cùng Topal’’

 1. Thời gian triển khai chương trình: từ ngày 06/07/2022 đến hết 31/07/2022.
 2. Sản phẩm áp dụng: Các sản phẩm thương hiệu Topal
 3. Đối tượng áp dụng:
 4. Nhà Phân Phối/Đại lý mua hàng trực tiếp của Tập đoàn Austdoor khu vực từ Quảng Nam trở ra Bắc
 5. Nội dung chương trình:
 6. Quý Nhà Phân Phối/Đại lý mua hàng trực tiếp của Tập đoàn Austdoor khu vực từ Quảng Nam trở ra Bắc sẽ được tham gia chương trình siêu khuyến mại ‘’ Khởi động cùng Topal’’ với nội dung như sau.
Nội dung  Khối lượng mua (kg) Qùa tặng chương trình
Hệ nhôm phổ thông Topal
Mua nhôm gồm các hệ sau (TP55, XFEC, XFAD, Slima 46) 150 Tặng 01 thanh khung cửa đi
Mua nhôm gồm các hệ sau (TP55, XFEC, XFAD, Slima 46) 250 Tặng 02 thanh khung cửa đi
Mua nhôm gồm các hệ sau (TP55, XFEC, XFAD, Slima 46) 200 Tặng 01 thanh cánh cửa đi mở ngoài
Mua nhôm gồm các hệ sau (TP55, XFEC, XFAD, Slima 46) 350 Tặng 02 thanh cánh cửa đi mở ngoài
Hệ nhôm đồng bộ Topal
Mua nhôm hệ Prima, Slima 56 100 Tặng 01 thanh khung cửa đi hệ Slima 56
Mua nhôm hệ Prima, Slima 56 180 Tặng 02 thanh khung cửa đi hệ Slima 56
Mua nhôm hệ Prima, Slima 56 130 Tặng 01 thanh cánh cửa đi hệ Slima 56
Mua nhôm hệ Prima, Slima 56 250 Tặng 02 thanh cánh cửa đi hệ Slima 56
 • Đối với nhôm hệ TP55, XFEC, XFAD, Slima 46 được cộng gộp sản lượng để hưởng chương trình.
 • Đối với nhôm hệ Prima, Slima 56 được cộng gộp sản lượng để hưởng chương trình.
 • Đối với hệ thủy lực, hệ trượt quay, hệ mặt dựng khi phát sinh sản lượng thì được cộng gộp cùng với hệ TP55, XFEC, XFAD, Slima 46 để hưởng chương trình.
 • Sản lượng để tính chương trình khuyến mại là sản lượng đặt hàng và giao hàng trong thời gian từ ngày 06/07/2022 đến hết ngày 31/07/2022 và không bao gồm hàng bán trả lại.
 • Các gói sản lượng lớn được phép quy đổi sang các gói nhỏ tương ứng theo nội dung chương trình.
 • Quy định chung của chương trình:
 • Các đơn hàng tính sản lượng của chương trình phải đạt đủ điều kiện về đơn hàng và công nợ.
 • Sản lượng mua hàng trong thời gian diễn ra chương trình của Nhà phân phối/ Đại lý là căn cứ để tính hàng khuyến mại với tỷ lệ theo các mốc gói chương trình.
 • Khi tham gia chương trình khuyến mại này, Quý Nhà phân phối/đại lý coi như đã đồng ý ràng buộc bởi các quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor.
 • Mọi thắc mắc khiếu nại hoặc các thông tin cần thiết vui lòng liên hệ với đường dây nóng số: 0986.971.588
 • Khi kết thúc chương trình sau 3 ngày Công ty sẽ gửi lại bản chốt sản lượng nhập hàng của Nhà phân phối/ Đại lý trong thời gian chương trình khuyến mại, sau 3 ngày kể từ ngày Austdoor gửi tổng hợp, Nhà phân phối/ Đại lý có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu sản lượng với Công ty, đồng thời gửi bản đề nghị trả thưởng có đầy đủ mã hàng, số lượng thanh theo chương trình để Austdoor có căn cứ trả thưởng khuyến mại.
 • Thời gian trả hàng khuyến mại: tháng 08/2022.