NHÔM TOPAL THAM DỰ “LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA & DIỄN ĐÀN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2022”

Ngày 20 tháng 4, nhận lời mời của Ban thư ký chương trình Thương hiệu Quốc gia, Tập đoàn Austdoor – Thương hiệu Nhôm Topal đã tham dự “Tuần lễ khai mạc diễn đàn Thương hiệu Quốc gia 2022 và Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2022”.

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Austdoor- Thương hiệu Nhôm Topal đã giới thiệu các sản phẩm như Slima 46, Slima 56, Nhôm hệ thuỷ lực, Vali mẫu giới thiệu sản phẩm,… tới các khách mời là lãnh đạo của Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại, lãnh đạo Liên hiệp các hội doanh nhân Việt Nam tại Châu Âu, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước; lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế… và đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông.

Tập đoàn Austdoor đã có 2 kỳ liên tiếp (2018, 2020) được chứng nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho sản phẩm Cửa cuốn Austdoor và Nhôm Topal.