MUA NHÔM TOPAL – NHẬN NGAY LỘC VÀNG

Nhôm Topal trân trọng thông báo tới Quý Nhà Phân phối, Quý Đại lý, Quý Khách hàng chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho hệ thống Nhà Phân phối và Đại lý sản xuất mua hàng trực tiếp qua Nhà phân phối như sau.

1. Tên chương trình khuyến mại: Mua nhôm Topal – nhận ngay lộc vàng
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào phía Nam
3. Hình thức khuyến mại: Mua nhôm tặng vàng 9999
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/07/2022 đến ngày 30/09/2022.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm Nhôm Topal trừ Nhôm hệ phổ thông
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
– Đại lý sản xuất mua hàng qua nhà phân phối chính thức Nhôm Topal
– Đại lý phân phối mua hàng trực tiếp ADG
7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

– Đối với Đại lý sản xuất mua nhôm hệ
Topal từ Nhà phân phối chính thức nhôm Topal (không áp dụng chương trình với nhôm Topal hệ phổ thông) tích lũy trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi sẽ nhận được
quà tặng giá trị như sau:
+ Mua 2 tấn nhôm Topal nhận 1 chỉ vàng 9999
+ Mua 15 tấn nhôm Topal nhận 10 chỉ vàng 9999

– Đối với nhà phân phối chính thức nhôm Topal
(không áp dụng chương trình với nhôm Topal hệ phổ thông) tích lũy trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi sẽ nhận được quà tặng giá trị như sau:
+ Mua 15 tấn nhôm tặng 2 chỉ vàng 9999
+ Mua 30 tấn nhôm tặng 5 chỉ vàng 9999
+ Mua 45 tấn nhôm tặng 10 chỉ vàng 9999
+ Mua 90 tấn nhôm tặng 25 chỉ vàng 9999
Phương thức triển khai và trả thưởng:
+ Quà tặng khuyến mại được trả cho Đại lý sản xuất qua Nhà phân phối chính thức, được
căn cứ vào sản lượng mua hàng của Đại lý sản xuất mua qua Nhà phân phối đăng ký trong
thời gian diễn ra chương trình
+ Quà tặng khuyến mại cho nhà phân phối chính thức được tính trên sản lượng mua hàng
trong thời gian diễn ra chương trình
+ Quà tặng khuyến mãi khi xuất hóa đơn cho Nhà phân phối sẽ xuất với giá trị bằng 0. Nhà phân phối chính thức Topal có trách nhiệm tặng quà cho Đại lý sản xuất đạt thưởng và xuất hóa đơn số lượng quà tặng tương ứng.
+ Khách hàng nhận quà tặng khuyến mại chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập theo luật thuế hiện hành
+ Sau khi thống kê danh sách các khách hàng đủ điều kiện đạt thưởng, Tập đoàn Austdoor sẽ tiến hành trả thưởng trước ngày 15.11/2022.