Bộ Công Thương áp thuế tạm thời đối với nhôm Trung Quốc

Ngày 29/5/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã  ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Biện pháp chống bán phá giá tạm thời được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung, với mức thuế từ 2,46% đến 35,58% với các sản phẩm có mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90 (mã vụ việc AD05).

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra cần lưu ý về khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa nhập khẩu trong thời hạn chín mươi (90) ngày trước khi áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Theo Congthuong.vn

Xem thêm các tin tức liên quan:

  1. Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/chinh-thuc-ap-thue-chong-ban-pha-gia-tam-thoi-nhom-nhap-khau-tu-trung-quoc-tu-562019-d101135.html
  2. Báo VNEconomy: http://vneconomy.vn/bo-cong-thuong-ap-thue-nhom-trung-quoc-cao-nhat-la-3558-20190530151853702.htm
  3. Báo CafeF: http://cafef.vn/chinh-thuc-ap-thue-chong-ban-pha-gia-tam-thoi-nhom-nhap-khau-tu-trung-quoc-muc-thue-cao-nhat-3558-20190530104049228.chn
  4. Báo NDH: http://ndh.vn/ap-thue-2-46-den-35-58-voi-mot-so-san-pham-nhom-nhap-khau-tu-trung-quoc-20190530030855974p150c168.news
  5. Thời báo tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2019-05-30/ap-thue-chong-ban-pha-gia-nhom-hop-kim-dang-thanh-que-cua-trung-quoc-72046.aspx
  6. Báo Thương trường: https://thuongtruong.com.vn/kinh-te/thuong-mai/ap-thue-chong-ban-pha-gia-tam-thoi-doi-voi-nhom-nhap-khau-tu-trung-quoc-13303.html
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter